04.11.2023r. odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na którym dokonano wyboru nowego Przewodniczącego oraz całego Zarządu.

Wydarzenie rozpoczeliśmy o godzinie 9:00 Boską Liturgią. Po odsłużeniu św. Liturgii, wraz z przybyłymi Delegatami udaliśmy się do świetlicy parafialnej na wspólne śniadanie. Kolejnym punktem programu było odczytanie sprawozdania za rok 2022/2023. Po podsumowującej dyskusji odbyły się wybory.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca: Daria Waszczuk

Członkowie zarządu:

Rafał Kościuczuk

Piotr Tarasiuk

Natalia Grygoruk

Paulina Rudzka

Michał Kochan

Jakub Łoś

Na najbliższym zebraniu zostaną przydzielone funkcje poszczególnych członków zarządu!

Byłemu Przewodniczącemu oraz członkom zarządu serdecznie dziękujemy za opiekę i wspólne lata ❤️

Serdecznie Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych po więcej informacji na temat następnych wydarzeń.

Kategorie: Aktualności