Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Członkowie zarządu

ks. Marcin Gościk

Opiekun duchowy BMP DL-Ch

Daria Waszczuk

Przewodnicząca – studentka grafiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 21 lat.

Rafał Kościuczuk

Wiceprzewodniczący – student Transportu i Logistyki na studiach I° na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, 21 lat.

Natalia Grygoruk

Sekretarz – studentka Pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 19 lat.

Jakub Łoś

Członek ds. Technicznych w Terespolu i Białej Podlaskiej- uczeń liceum w klasie o profilu mundurowym, 15 lat

Piotr Tarasiuk

Członek ds. technicznych w Białej Podlaskiej – uczeń Technikum o profilu informatycznym w Białej Podlaskiej, 17 lat.

Paulina Rudzka

Członek ds. technicznych w Białej Podlaskiej – uczennica Liceum w klasie o biologiczno-chemicznym, 16 lat.

Michał Kochan

Członek ds. technicznych w Białej Podlaskiej – uczeń Liceum w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, 17 lat.