Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Członkowie zarządu

ks. Marcin Gościk

Opiekun duchowy BMP DL-Ch

Krzysztof Łoś

Przewodniczący – magister Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 25 lat.

Ewa Golonko

Sekretarz – magister Kryminologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 24 lata.

Rafał Kościuczuk

Członek ds. technicznych w Lublinie i Białej Podlaskiej – student Transportu i Logistyki na studiach I° na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, 20 lat.

Daria Waszczuk

Członek ds. graficzno – technicznych w Lublinie – studentka studiów jednolitych magisterskich na kierunku Grafika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 21 lat.

Piotr Tarasiuk

Członek ds. technicznych w Białej Podlaskiej – uczeń Technikum o profilu informatycznym w Białej Podlaskiej, 16 lat.

Natalia Grygoruk

Członek ds. technicznych w Białej Podlaskiej – uczennica Liceum w klasie o profilu muzycznym w Białej Podlaskiej, 18 lat.

Maria Wasilczyk

Członek ds. technicznych w Białej Podlaskiej – uczennica Liceum w klasie o profilu lingwistycznym w Białej Podlaskiej, 16 lat.