Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Lubelskim i Chełmskim Ablem

Członkowie zarządu

ks. Marcin Gościk

Opiekun duchowy BMP DL-Ch

Krzysztof Łoś

Przewodniczący – student Ekonomii na studiach II° na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 23 lata.

Ewa Golonko

Członek – studentka Kryminologii na studiach II°na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 22 lata.

Marek Iwanczewski

Wiceprzewodniczący – student Geodezji i Kartografii na studiach II° Politechniki Warszawskiej, 24 lata.

Rafał Kościuczuk

Członek – student Transportu i Logistyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, 19 lat.

Natalia Grygoruk

Członek – uczennica liceum o profilu muzycznym w Białej Podlaskiej, 17 lat.

Daria Waszczuk

Członek – uczennica liceum sztuk plastycznych w Nałęczowie, 19 lat.

Maria Wasilczyk

Członek – uczennica liceum o profilu lingwistycznym w Białej Podlaskiej, 15 lat.