Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Lubelskim i Chełmskim Ablem

Członkowie zarządu

ks. Marcin Gościk

Opiekun duchowy BMP DL-Ch

Krzysztof Łoś

Przewodniczący

Ewa Golonko

Członek

Marek Iwanczewski

Członek

Rafał Kościuczuk

Członek

Natalia Grygoruk

Członek

Daria Waszczuk

Członek

Maria Wasilczyk

Członek