Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Lubelskim i Chełmskim Ablem

Członkowie zarządu

ks. Marcin Gościk

Opiekun duchowy BMP DL-Ch

Krzysztof Łoś

Przewodniczący – magister Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 24 lata.

Ewa Golonko

Sekretarz – studentka Kryminologii na studiach II° na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 23 lata.

Marek Iwanczewski

Wiceprzewodniczący – student Geodezji i Kartografii na studiach II° na Politechnice Warszawskiej, 25 lat.

Rafał Kościuczuk

Członek – student Transportu i Logistyki na studiach I° na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, 20 lat.

Natalia Grygoruk

Członek – uczennica liceum w klasie o profilu muzycznym w Białej Podlaskiej, 17 lat.

Daria Waszczuk

Członek – studentka studiów jednolitych magisterskich na kierunku Grafika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, 20 lat.

Maria Wasilczyk

Członek – uczennica liceum w klasie o profilu lingwistycznym w Białej Podlaskiej, 16 lat.