17.12.2022r. odbyło się XL Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się uroczystą Boską Liturgią, w cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie, którą celebrował abp Abel, Ordynariusz Diecezji Lubelsko – Chełmskiej w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni udali się do Chełmskiej Biblioteki, na dalszą część Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad przedstawione zostało sprawozdanie z działalności zarządu centralnego bractwa za okres od 10.12.2021r. do 17.12.2022r., a także głosowano nad przyznaniem absolutorium oraz przyznaniem oznaczeń honorowego członka BMP w Polsce. Ponadto odbyły się wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej, w której skład wszedł Michał Mirończuk.

Na zakończenie spotkania z okazji XL Walnego Zgromadzenia BMP w Polsce, wszyscy uczestnicy mogli zjeść specjalnie przygotowany na tą okazję tort.

Fot. Ewa Golonko, BMP w Polsce.

Kategorie: Aktualności