11.12.2021r. pięcioosobowa delegacja naszego zarządu uczestniczyła w 39. Walnym Zgromadzeniu BMP w Polsce, które obyło się w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego
w Warszawie. Podczas obrad zostało przedstawione sprawozdanie zarządu centralnego z ostatnich trzech lat działalności, głosowanie nad absolutorium oraz wybór nowego zarządu centralnego oraz komisji rewizyjnej. W skład nowego zarządu centralnego weszli:

1. Gabriela Nowaszewska – przewodnicząca

2. Marek Kuptel

3. Jakub Siemieniuk

4. Grzegorz Garbuz

5. Michał Gwoździej

6. Paulina Dmitruk

7. Wiktoria Charlak

8. Jakub Szymoniuk

9. Damian Kazimiruk

Natomiast na członków komisji rewizyjnej wybrano: o. Jarosława Jóźwika, Piotra Giegiela i Aleksandrę Jakoniuk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa na najbliższe 3 lata kadencji! 🙂

Fot.: Marta Łuksza, Katarzyna Danieluk, Paweł Turczyński

Kategorie: Aktualności