Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Krzysztof Łoś

Członkowie zarządu: Marek Iwanczewski

Natalia Grygoruk

Rafał Kościuczuk

Daria Waszczuk

Ewa Golonko

Maria Wasilczyk

Nowo wybranemu zarządowi życzymy życzymy wielu łask Bożych, cierpliwości oraz wytrwałości w pracy na rzecz dobra Cerkwi oraz drugiego człowieka.

Kategorie: Aktualności