W dniach 15 – 17 grudnia z Błagosłowieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego odbyły się rekolekcje Bożonarodzeniowe w Żeńskim Domu Zakonnym św. Mikołaja Cudotwórcy w Holeszowie.

Każdy z uczestników miał możliwość wyciszenia się, pokajanija wykonując prace na rzecz monasteru, a także przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi i św. Eucharystii. Wieczorami oprócz czytania modlitw, bratczycy integrowali się i rozmowiali z ojcem Michałem Wasilczykiem.

Gowienija nie odbyłyby się, gdyby nie życzliwość i zaangażowanie Matuszki Afanasji.

Dziękujemy siostrze za bardzo ciepłe przyjęcie.

Podziękowania kierujemy także w stronę ojca Michała Wasilczyka , ojca Sergieja Susidko oraz ojca Tomasza Łotysza za opiekę duchową podczas wydarzenia.

Cieszymy się, że po raz pierwszy udało się zorgnizować gowienija w holeszowskim Monasterze i mamy nadzieję, że Bóg pozwoli nam nie raz tu powrócić. ❤️

Kategorie: Aktualności