W dniach 12-15 sierpnia 2021 roku przedstawiciele BMP DL-Ch w ramach programu „Come and see” mieli okazję gościć ośmioosobową grupę młodzieży wyznania ewangelickiego z Francji oraz Niemiec. Była to kolejna edycja projektu zapoczątkowanego w 2019 roku, kiedy to odbył się rajd rowerowy w Niemczech i Francji.

Początkiem wizyty w Polsce było zwiedzanie Warszawy. Grupa miała szansę zobaczenia najważniejszych zabytków stolicy oraz Katedry Metropolitarnej pw. Św. Marii Magdaleny. Dla wielu z gości była to pierwsza okazja, aby zobaczyć prawosławną świątynię.

Następnie grupa udała się do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, gdzie dzięki uprzejmości braci zagraniczni goście mogli z bliska przyjrzeć się życiu prawosławnego mnicha, a także w pewnym stopniu go doświadczyć, biorąc udział w codziennych modlitwach i nabożeństwach.

Jednym z punktów programu był także udział w pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę, podczas której, mimo upału, z wielką chęcią i zaangażowaniem goście nieśli na swoich barkach ciężki krzyż. Nie zabrakło również czasu na odrobinę rozrywki podczas spływu kajakowego oraz wieczornego ogniska, co pozwoliło na zacieśnienie więzów i zbudowanie przyjacielskich relacji między przedstawicielami trzech różnych krajów. Nasza młodzież zorganizowała także grę terenową, która dała możliwości zobaczenia ciekawych miejsc na terenie monasteru.

W niedzielę po św. Liturgii nastąpił moment podsumowania i podziękowań, po czym goście wyruszyli w drogę powrotną na samolot.

Zarówno dla gości jak i gospodarzy udział w tym programie był bogatym oraz niezwykle pouczającym doświadczeniem duchowym. Jak wielokrotnie podkreślała młodzież z zagranicy, tego co przeżyli podczas pobytu w Polsce nie da się opisać słowami. Należy przyjechać i zobaczyć, aby osobiście przekonać się o duchowym bogactwie prawosławia.

Serdecznie dziękujemy dla Klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej, Starosty Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka oraz wszystkim którzy przyczynili się do pomocy w organizacji pobytu zagranicznej grupy młodzieży.

Kategorie: Aktualności