Szukaj


CHÓR BRACTWA MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI LUBELSKO-CHEŁMSKIEJ

Nikt z nas nie wyobraża sobie Cerkwi bez chóru. Jest on nieodłącznym elementem wszystkich nabożeństw. Z inicjatywy ks. Marcina Gościka (opiekuna duchowego BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej) i błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla powstał Chór BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Do Chóru należą osoby z różnych miejsc na terenie diecezji lubelsko-chełmskiej. Nie sposób nie wspomnieć o rotacji - młodzież wyjeżdża do szkół i na studia, pojawiają się nowe twarze. Oprócz młodzieży z diecezji do Chóru chętnie dołączają osoby przyjeżdżające do Białej Podlaskiej czy Lublina na studia, najczęściej z Północnego Podlasia. Z uwagi na duże odległości dzielące chórzystów, ciężko zebrać wszystkich na próby - odbywają się one w Białej Podlaskiej i Lublinie. Jakże często zdarza się, że Chór w pełnym składzie śpiewa dopiero… na koncercie. Niezmiernie ważne jest to, że do dziś można liczyć na osoby , pamiętające pierwsze kroki Chóru. Jeśli tylko czas im na to pozwala, chętnie dołączają. Cieszy również fakt obecności młodego pokolenia, które przecież musi kiedyś zastąpić starszych.

Chór łączy. Każdy wspólny wyjazd, koncert, nawet każda zwykła próba są niezwykłym przeżyciem. Ci, którzy pamiętają pierwsze lata do dziś z wielką radością, ale i tęsknotą wspominają chóralne wyjazdy.

Na przestrzeni ostatnich, już blisko dziesięciu, lat Chór występował zarówno na terenie kraju, jak i za granicą, m.in. na:

Zdjęcia:

Skarby Kultury Podlasia w Białej Podlaskiej:

XV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu:

Chór w Grecji:

Festyn franciszkański w Brzezinach k. Łodzi:

Koncert w Zielonej Górze:

Chór w Niemczech:

Chwalitie imia Hospodnie , Swietie tichij, Ot junosti mojeja, Hymn św. Nektariusza w języku greckim, Wjun nad wodoj, Zorie nasza, Dostojno jest' - to utwory, które chórzyści zaśpiewali na ostatnim wyjeździe na koncert do Niemiec. Jakie jeszcze nowe wyzwania stoją przed chórzystami z diecezji lubelsko-chełmskiej i dyrygentem ? Na pewno nie jedno!

Na łamach naszej strony internetowej chcemy wyrazić swą niezmierną wdzięczność inicjatorowi i dyrygentowi Chóru - ks. Marcinowi Gościkowi. Jego trud, poświęcenie i zaangażowanie są nieocenione. Tworząc fundamenty tego Chóru, zbudował również silne międzyludzkie więzi. Dziękujemy mu za tę wytrwałość!

Zapraszamy osoby chętne do śpiewania na próby. Szczegółowe informacje o datach i miejscach będą się pojawiały na naszej stronie internetowej w dziale Aktualności.

W razie pytań prosimy pisać na: bmplublin@wp.pl