Szukaj

Prezentacje projektu w Lublinie i Chełmie
Autor: Katarzyna Sawczuk / 22-11-2012

W pierwszy weekend grudnia w Lublinie i Chełmie odbędą się prezentacje projektu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej „Uczmy się tolerancji na błędach historii”. Projekt ten połączył pokolenia – młodzieży i seniorów, wysiedlonych w młodości z Południowego Podlasia i Chełmszczyzny na Ziemie Odzyskane. Mało znany temat akcji „Wisła”, czyli przymusowych deportacji społeczności ukraińskiej w 1947 r. stał się punktem wyjścia do realizacji różnych działań. Młodzież zorganizowała warsztaty dziennikarskie, wyjazd plenerowy na Warmię i Mazury, przeprowadziła wiele wywiadów z ofiarami akcji oraz przygotowała wystawę archiwalnych i aktualnych fotografii. Wciąż pracuje jeszcze nad najważniejszym rezultatem projektu, czyli książką ze wspomnieniami uczestników deportacji.

Spotkania poprowadzą młodzi ludzie należący do bractwa. Opowiedzą oni o tym, co się wydarzyło, gdy otworzyli zakurzone albumy swoich dziadków i zapytali ich o wysiedlenia oraz ile stresu, przeszkód do pokonania, a później wzruszeń i radości wiązało się z realizacją projektu. Zaprezentują również gotową już wystawę fotografii.

Spotkania mają charakter otwarty i organizatorzy zapraszają na nie wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką społeczną, historyczną oraz projektami młodzieżowymi.

Lublin: sobota, 1 grudnia, godz. 14. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (Czytelnia Zbiorów Specjalnych), ul. Narutowicza 4

Chełm: niedziela, 2 grudnia, godz. 12 (po Liturgii w cerkwi pw. św. Jana Teologa). Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Sienkiewicza 1

Po obu prezentacjach odbędzie się promocja książki Eugeniusza Misiły Akcja Wisła. Dokumenty i materiały. - w Lublinie połączona z dyskusją panelową.

BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej organizuje prezentacje we współpracy z Towarzystwem Ukraińskim oraz instytucjami goszczącymi - Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Chełmskim Centrum Kultury Prawosławnej. Spotkania odbywają się w ramach realizacji projektu „Uczmy się tolerancji na błędach historii”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.