Szukaj

"Młodzież w działaniu" - co jeszcze przed nami?
Autor: Katarzyna Rabczuk / 02-11-2012

Projekt "Uczmy się tolerancji na błędach historii", w ramach programu "Młodzież w działaniu", zakładał realizację: warsztatów dziennikarskich, plenerowego wyjazdu na Warmię i Mazury, przygotowanie wystawy fotograficznej archiwalnych i aktualnych zdjęć, przedstawiających wydarzenia i osoby związane z akcją "Wisła", wydanie publikacji ze wspomnieniami osób wysiedlonych oraz spotkania podsumowujące projekt. Połowa tego planu została już wykonana. Przed nami jeszcze najważniejsza, ale najtrudniejsza i wymagająca największego nakładu pracy, część - wystawa, publikacja i spotkania.

Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie opracowywania i korekty tekstów, wyboru zdjęć do publikacji i wystawy. Zaprzyjaźnionych, chętnych do udzielenia cennych wskazówek osób, nie brakuje. Dzięki nim wciąż posuwamy się do przodu i nie zwalniamy. Pracy nie brakuje, ale nadal niezwykle mobilizujące pozostaje przekonanie, że jesteśmy świadkami tworzenia wielkiego dzieła. Nie poddajemy się.

Pierwsze spotkania podsumowujące i wystawę zdjęć zaplanowaliśmy na 1 (w Lublinie) i 2 grudnia (w Chełmie). Już wkrótce szczegóły dotyczące tych spotkań.


Osoby zainteresowane projektem mogą się kontaktować z koordynatorką projektu - Katarzyną Sawczuk: tel. 514337409, e-mail: sawczukatarzyna@gmail.com.


Projekt "Uczmy się tolerancji na błędach historii" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu "Młodzież w działaniu".