Szukaj

Podsumowanie konkursu "Akcja Wisła w życiu moich przodków"
Autor: Katarzyna Rabczuk / 26-10-2012

Organizatorzy konkursu „Akcja Wisła w życiu moich przodków” zakończyli przyjmowanie prac konkursowych. Z dniem 10 października rozpoczęły się działania nad rozstrzygnięciem konkursu.

Do udziału w konkursie nadesłano 17 prac. Zostaną one ocenione i wybrane przez jury w składzie:

Ks. Marcin Gościk
Grzegorz Kuprianowicz
Wiesław Romanowicz
Marcin Superczyński

Zwycięzcę poznamy już na początku grudnia.


Konkurs honorowym patronatem objął Jego Ekscelencja Abel, arcybiskup lubelski i chełmski.

Prace konkursowe zostaną opublikowane w publikacji przygotowywanej w ramach projektu "Uczmy się tolerancji na błędach historii”.

Organizatorami konkursu są Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz kwartalnik „Istocznik”. Projekt „Uczmy się tolerancji na błędach historii” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Organizacją wspierającą jest Fundacja Dialog Narodów.